ด้วยความที่เป็นคนที่มีจิตใจเป็น "คนนักเลง" ตรงไปตรงมา และชอบช่วยเหลือพรรคพวกเพื่อนฝูง ด้วยความจริงใจและจริงจัง โดยไม่เลือกแบ่งชนชั้น จนเป็นที่รักใคร่และนับถือของพี่ๆและน้องๆ การถึงลูกถึงคนมีน้ำใจต่อมิตรสหายตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา จึงทำให้ พันตำรวจเอกจีรวัฒน์ อุดมสุด เป็นที่รู้จักในแวดวงของข้าราชการและนักธุรกิจ ตลอดจนบุคคลสำคัญในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดสงขลา

"ชีวิตผมลำบากมาตั้งแต่เล็ก ผมเห็นใจพ่อและแม่ของผมท่านลำบากเพื่อผมมามากแล้ว ท่านเหน็ดเหนื่อยมากกว่าจะเลี้ยงผมจนเติบโตและส่งผมมาถึงจุดๆนี้ ทุกวันนี้ผมมีความภูมิใจที่ได้เลี้ยงดูตอบแทนบุญคุณท่านทั้งสอง และผมก็เชื่อว่าการกตัญญูรู้คุณบุพการี ได้ส่งผลให้ผมพบกับความเป็นศิริมงคลในชีวิต" ผู้กำกับจีรวัฒน์ได้เล่าถึงความลำบากในวัยเยาว์บ่อยครั้งที่ได้มีโอกาสนั่งสนทนากับพรรคพวกและน้องๆ

และด้วยความที่มีเลือดนักสู้ ทำให้สามารถฝ่าฟันผ่านอุปสรรคต่างๆในชีวิตมาได้อย่างราบรื่น และถึงแม้จะรับราชการเป็นถึงนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแล้วก็ตาม การใฝ่ศึกษาเล่าเรียน และนิสัยที่ชอบขวนขวายหาความรู้ ก็เป็นนิสัยอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุมานะของท่าน จนสามารถเรียนจบ จนได้รับปริญญาโทด้านบริหารและการจัดการ จากสถาบันการศึกษา"นิด้า"

ยามว่างในช่วงวันหยุดท่านมักจะใช้ชีวิตอย่างเกษตรกรทั่วไป ด้วยการทำสวนผลไม้ และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งนอกจากจะเป็นรายได้เสริมแล้ว ยังช่วยให้คนในท้องถิ่นนั้นๆได้มีงานทำ และจากการที่ท่านเป็นลูกเกษตรกรจากจังหวัดนครปฐมประกอบกับความสนใจในด้านการเกษตรมาตั้งแต่วัยเด็กทำให้ท่านสามารถประสบผลสำเร็จในอาชีพนี้ได้ดีอีกระดับหนึ่ง

และในฐานะที่ท่านเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะเดา การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้ยึดถือหลักการด้วยเหตุและผลตลอดจนความเหมาะสมของตัวบุคลากร จึงทำให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย และมีประสิทธิ์ภาพ การเอาใจใส่สาระทุกข์สุกดิบของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากคนในพื้นที่เป็นอย่างสูง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าจะยากดีมีจนเช่นไร หรือจะนับถือศาสนาใดก็ตาม การปฏิบัติต่อเขาเหล่านี้เป็นไปด้วยความเสมอภาคตลอดมา

ด้านการพัฒนา ตั้งแต่ที่ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจสะเดา ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดตั้งแต่เรื่องของความสะอาด ได้มีการจัดสร้างห้องน้ำเพิ่มขึ้น พร้อมปรับปรุงทาสี ซ่อมแซมส่วนต่างๆในอาคาร จนดูสวยงาม นอกจากนี้แล้วการขยายพื้นที่จอดรถก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ซึ่งจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ และยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านกำลังจะดำเนินการเพิ่มเติม เช่นปรับปรุงอาคารหลังโรงพักซึ่งเป็นเรือนไม้เก่าที่ชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งสวนหย่อม เพื่อให้โรงพักดูดียิ่งขึ้น

เมื่อถามถึงกีฬา "ผู้กำกับจีรวัฒน์"บอกว่าชอบมานานแล้วตั้งแต่ยังเรียนประถมอยู่เลย รวมทั้งเป็นคนชอบออกกำลังกาย แต่ปัจจุบันกีฬาตีกอล์ฟเป็นกีฬาที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นกีฬาที่ช่วยเหลือสังคม ไม่ใช่เป็นกีฬาของผู้ดีหรือคนรวยอย่างเดียว กอล์ฟเป็นกีฬาที่บ่งบอกถึงอุปนิสัยของคนว่าเป็นคนอย่างไร จะคบได้หรือไม่ได้จะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อตอนเล่น

และอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการให้เวลากับครอบครัว ผู้กำกับจีรวัฒน์ถึงแม้ว่าท่านจะมีภาระกิจมากมาย แต่ท่านก็สามารถจัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดี ทำให้ครอบครัวของท่านมีความอบอุ่น และที่สำคัญการมีภรรยาที่ดี ที่คอยให้กำลังใจอยู่เสมอมา ทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญเรื่อยมา นับว่าท่านเป็นคนที่โชคดีมาก

สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ เรื่องของปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ซึ่งตั้งแต่เข้ามารับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ก็ได้มีการปราบปราบแหล่งจำหน่ายอยู่ตลอดมาควบคู่กับการปฏิบัติงานด้านมวลชน โดยการจัดโครงการ ละเลิกลด เพื่อเป็นการรณรงค์ด้านการปราบปรามยาเสพติดอีกอย่างหนึ่งตามอำนาจและหน้าที่ที่พึ่งจะกระทำได้ และเลือดแห่งความรักชาติท่านก็มีมากเมื่อใดที่ท่านเห็นประเทศไทยถูกรุกราน หรือถูกเอาเปรียบจากต่างชาติ ก็จะเป็นทุกข์ด้วยความหวงแหนต่อแผ่นดินและบ้านเกิด

ผู้กำกับจีรวัฒน์ทิ้งท้ายด้วยความภาคภูมิใจ ด้วยความไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับการรับราชการที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นผู้ดูแลรับใช้ประชาชน ผู้มีคำขวัญประจำใจ"ทุกข์ของท่าน คืองานของเรา" นับเป็นนายตำรวจ ที่มีคุณภาพคับแก้วของกรมตำรวจ ที่ประชาชนภาคภูมิใจ…...

---------------------------------------------------

วัชชุกรณ์ รัตนมณี รายงาน   
tv701@thaimail.com